Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Iskolánk munkarendje

 

I. félév

2021. szeptember 1. – 2020. január 21.
 

 

Őszi szünet:                                     2021. október 23 - november 1.
 

Téli szünet:                                      2021. december 22. - 2020. január 2.

 

I. félév vége:                                    2021. január 21.
 

Félévi bizonyítványosztás:          2021. január 28.

 

 

II. félév  

2022  január 24.- június 15. 

   
 

Sítábor:                                          2022 02. 28   -03.05

 

Síszünet:                                           2022. március 2-4.

 

Tavaszi szünet:                               2022.április 14 - 19.
 

A tanév utolsó tanítási napja:     2022. június 15.

 

Az iskola épülete tanítási napokon 7:30-kor nyit.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy reggel a bejáratig kísérjék gyermeküket, ahol már az ügyeletes tanár fogadja őket.

A tanulók már önállóan pakolják ki és be felszerelésüket a tantermekben, előkészülve a napi tanulásra. Kérjük a Szülőket NE segítsenek nekik.

Tanítási napokon 8:15-ig kell megérkezni az iskolába, hogy legyen idő az első tanítási órára felkészülni.

Hétfőnként 8:10-ig kell megérkezni az iskolába a felsősöknek, mert iskolagyűléssel kezdjük a hetet, ahol köszöntjük a hét születés- és névnaposait, illetve tájékoztatjuk a gyerekeket a hét programjairól.

A diákok mindennap pontosan jelenjenek meg az iskolában, mert a késést az enaplóban hivatalosan is rögzítjük! 

Késést jelent: a hétfői napokon 8:15 utáni érkezés, a többi napon 8:25-utáni érkezés, amit írásban rögzít az iskola. A késők nevét az ügyeletes továbbítja az igazgatónak.

A tanterv nagyon szoros, ezért fontos, hogy a diákok minden nap pontosan jelenjenek meg az iskolában!

Írásbeli kikérő és az igazgató engedélye szükséges ahhoz, hogy a tanuló indokoltan hiányozzon a tanítási órákról.

A tanítás 8:30-kor kezdődik.

A tanórákról a késést is az adott tanár írásban rögzíti.

Az iskolai ünnepélyek ruházata: sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, iskolai nyakkendő.

 

A tanórák csengetési rendje:

 A tanítási órák 45 percesek.

 A szünetek 10-15 és 20 percesek is lehetnek.

 

Tanórák rendje:     

 

 

 

 

 

 

1. óra:

 

8:30-9:15

 

2. óra:

 

9:25-10:10

 

3. óra:

 

10:25-11:10

 

4. óra:

 

11:25-12:10

 

5. óra:

 

12:20-13:05

 

6. óra:

 

13:15-14:00

 

7. óra:

 

14:20-15:05

 

8. óra:

 

15:05-16:00

 

Ügyelet:

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

Az iskolából történő hiányzást szülő, orvos, osztályfőnök, ill. az iskolavezetés igazolhatja:

A szülő egy tanév során összesen 35 órát igazolhat, írásban. Kizárólag az ellenőrző könyvben, üzenő füzetben.

Az igazolást legkésőbb egy héttel a mulasztást követően az osztályfőnöknek be kell mutatni.

Az osztályfőnök és az iskolavezetés indokolt esetben (pl. tanulmányi verseny, sportkikérő stb.) igazolhat mulasztást.

Hiányzás esetén az aznapi leckét a tanító feljegyzi, a titkárságon leadja, melyet 15 és 16 óra között a megadott e-mail címre elküldünk.

A késést a szülőnek igazolnia kell az üzenő füzetben, ellenőrző könyvben. Amennyiben ez nem történik meg, a késések ideje összeadódik, ha összegyűlik a 45 perc, az egy igazolatlan órának számít. Egy igazolatlan óra után értesítjük a szülőt, és tájékoztatjuk a következményekről.

10 óránál több igazolatlan hiányzás után az igazgatónak kötelessége értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt.

A testnevelés órákról való állandó felmentést – orvosi indok alapján – az iskolaorvos adhat.

A tanítás nélküli munkanapokon is kötelező a programokon való részvétel (pl. Szabó Magda Nap). A megjelenés elmulasztása igazolatlan órát jelent.

Amikor iskolánk erdei iskolába kirándul, az tanítási napnak számít. A programon részt nem vevő tanulóknak ezeken a napon kötelező iskolába járni.

 

Szünetek rendje

 

A tanulók a tanítási órák szünetében az iskola területén tartózkodnak.

A folyosón és az udvaron tanári felügyelet van, a mindenkor érvényes ügyeleti beosztás szerint.

A 2. szünetet az alsósok, a 3. szünetet a felsősök az udvaron töltik el. A 3. szünetben az alsósok a teraszokon levegőznek (kivéve, ha esik az eső).

Kérjük, a gyermekeket az évszaknak megfelelő ruházattal ellátni (pl: kabát, sapka, sál).

Az udvari szünet kötelező. Betegség esetén írásbeli szülői igazolást kérünk. 

 

A délutáni szabadidős foglalkozások rendje

Az osztályfőnök szeptemberben ismerteti a tanulókkal a délutáni foglalkozások lehetőségeit, amiről részletes tájékoztatást az iránytű „Különórák” fejezetében olvashatnak.

A délutáni programról a tanulók a faliújságról tájékozódhatnak.

17 óra után a külön foglalkozásokon részt vevő tanulók felügyelete a foglalkozásvezető feladata, így tőle lehet átvenni a gyerekeket.  

  

Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje

 

Iskolánkban váltócipő használata kötelező, ezért kérjük, hogy a Szülők is csak indokolt esetben jöjjenek fel az emeletre!
Délutánonként a zsibongóban is tanulási munka folyik, (pl korrepetálás, egyéni tehetséggondozás, drámajáték), melyet a szülő jelenléte zavarhat.

Iskolánk osztályteremrendszer szerint működik, lehetőség szerint az órák többsége ugyanabban a teremben van (angol, dráma, tánc, néptánc).

Az osztálytermeknek az egyes osztályok a gazdái. Azok rendjéről, tisztaságáról, otthonossá tételéről, a padok és a felszerelések épségének megóvásáról és ellenőrzéséről az adott osztály gondoskodik.

A tanulók kötelesek az iskola épületét, udvarát és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, s az általuk okozott károkat megtéríteni.

Falfestés, falfirka, szándékos rongálás súlyos igazgatói következményeket von maga után!

Az iskola közös helyiségeiért és annak tisztaságáért minden tanuló felelős.

A mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata mindenkire érvényes!

 

A gyermek az iskolában:

tisztelje Önmagát,

tiszteljen Másokat,

tisztelje a Környezetét!

 

Az iskolai és az iskolán kívüli viselkedés normái

 

Általános:

A diákoknak mindenkivel szemben udvariasságot és tiszteletet kell mutatniuk. Semmilyen rossz magatartást (mint az ugratás, cinikus viselkedés, csúfolódás, megfélemlítés, rasszizmus) nem tolerálunk. A diákok mutassanak tiszteletet az iskola és mások tulajdona iránt – vigyázva a kiállított, bemutatott tárgyakra, cipőjére, ruhájára.

Az iskola a tanuló értékeiért felelősséget nem vállalhat, így a diákok ne tartsanak maguknál indokolatlanul nagy értéket, sok pénzt és mobiltelefont.

Iskolaidő alatt tanulóink számára kívánatos a rendezett és ápolt megjelenés, amely egyszerű, a divat szélsőségeitől mentes (halálfejes póló, kivágott, szaggatott ruha, mini szoknya, túl rövid sort). A hosszabb hajú kislányoknak javasolt a hajgumi használata. Kérjük a fiúkat is, hogy a frufru ne lógjon a szemükbe és fülbevalót ne viseljenek!

A rágózás iskolánkban nem megengedett.

A házirend szabályai az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre is teljes mértékben érvényesek.

Tanórákon:

A tanuló figyelmesen hallgasson meg másokat, és az idejét megfelelően használja ki a tanórákon. A személyes felszereléseit rendben kell tartania.

Az udvaron:

A diákok másokra odafigyelve, testi épségükre odafigyelve rendeltetésszerűen használják a játszótereket.

A diákok gondoskodjanak környezetükről, - a szemetet a szemetesbe dobják, vigyázzanak virágokra, fákra.  

  

Étkezés, az iskolai ebédlő rendje 

 

Reggeli:
a tanulók érkezéskor (1. óra előtt) és az 1. szünetben reggelizhetnek.

Ebéd: 
a tanulók az órarend függvényében, osztályonként a tanítókkal 12:15 órától folyamatosan 14:30-ig ebédelnek.

Uzsonna:
Az uzsonnát 15:30 után csoportonként fogyasztják el a gyerekek az osztályteremben.

Mivel a gyerekek naponta háromszor étkeznek az iskolában, ezért kérjük,ne hozzanak magukkal egészségtelen ételeket: chipset, sós-édes kekszet, darabos rágcsálnivalót.

Iskolánkban a gyerekek délelőttönként friss gyümölcsöt vagy zöldséget is kapnak. 

 

A napköziotthonos foglalkozások rendje  

 

Az iskola napközis ügyeletet 17 óráig biztosít.

Amennyiben a gyermekéért a szülő 17:15 után érkezik, a tanítói felügyeletért az iskola külön díjat számol fel, melyet a szülő hónap végén, a titkárságon egyenlít ki.

Minden megkezdett 15 perc után 500 forint a felügyeleti díj. 

 

A tanulási időt (14:00-16:00) a tanulók távozásával, illetve érkezésével megzavarni csak indokolt esetben (iskolai különórák, előre jelzett elfoglaltságok) lehet, amit az üzenő füzetben kérünk előre bejegyezni!
Az eredményes felkészülés
 érdekében kérjük, lehetőség szerint csak 16:00-tól vigyék haza gyermeküket!

Kérjük a Szülőket, hogy a tanulási időt a gyermekek érdekében ne zavarják meg a tanterem ajtajának nyitogatásával vagy kopogtatással!

A tanítók 16 órakor kísérik le a gyermekeket a lenti öltözőhöz, ahol találkozhatnak velük.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben az időjárás engedi, az udvaron várakozzanak gyermekükre, a tisztaság megőrzése érdekében.

 

16:00-17:00-ig irányított szabadidős foglalkozások, az udvari játékon, illetve választott szakkörökön vehetnek részt a gyerekek.

A tanuló egyedül csak a szülő írásbeli kérelmével távozhat el az iskolából!

A napközis foglalkozások teljes időtartama alatt a házirend szabályai a mérvadóak.     

 

Egészség és biztonság 

 

A gyermekeink egészsége és biztonsága a legfontosabb számunkra.

Amennyiben egy tanár ellátja gyermekét (baleset esetén), telefonálunk, és értesítőt küldünk haza, és az iskola adattárába is bekerül egy másolat.

Ha nem tudjuk a családot elérni (és vészhelyzet van), a gyermeket a legközelebbi kórházba szállítjuk.

Az iskola általában nem vállal felelősséget gyógyszerek beadásáért, és ezek nem is küldhetők az iskolába a gyerekkel. Kivételes esetben csak az orvos által előírt használati útmutatással tudja ezt az iskola vállalni (a szülőktől írásos beleegyezés is kell).

Betegségből való lábadozás esetén a gyermeknek még nem ajánlott visszatérni az iskolába, csak ha annyira jól van, hogy egész nap hiánytalanul közre tudjon működni a tanulásban, beleértve a szüneteket és a testnevelés órákat is.

Beteg vagy lábadozó gyermeket erdei vagy nyári táborba se küldjenek a kedves szülők.

 

Az épület kiürítése

 

Az iskolának kidolgozott menekülési terve van tűz, bombafenyegetés vagy hasonló történések esetére. Ezeket minden félévben egyszer gyakoroljuk a gyerekekkel. Abban az esetben, ha az épületet ki kell üríteni, a Marczibányi Téri Művelődési Központ területére megyünk a gyerekekkel. 

 

Kivételes időjárás esetén

 

Az iskola általában nem zár be rossz időjárási viszonyok esetén. Ugyanakkor, amennyiben kivételes esetek merülnének fel, ez előfordulhat:

az iskolát megközelítő főbb útvonalak járhatatlanok vagy járhatatlannak minősítettek.

az iskola megközelíthetetlen a BKV járataival. Arról, hogy az iskolát bezárjuk-e vagy sem, az igazgató dönt 7:00-ig. Ebben az esetben az igazgató értesíti az osztályfőnököket, akik a riadóláncot elindítják osztályon belül.

 

A tanítási napokat nem szakítjuk meg, csak kivételes esetekben.

Amennyiben valamilyen okból nem érjük el a szülőket, a gyermeket semmiképpen nem küldjük el az iskolából (felügyeletet biztosítunk).

 

Minden kivételes időjárási viszony esetén a szülőnek kell eldönteni, hogy biztonságos-e gyermekét iskolába küldeni, vagy sem. Amennyiben az időjárás rosszabbodik és a hazafelé út nem biztonságos, korábban elviheti gyermekét az iskolából.  

 

 

Az iskola szabályrendszere a 2019/20-es tanévben  

 

A tanév kezdetekor minden osztály osztályszabályokat fogalmaz meg, az adott tanévre vonatkozóan. ennek célja a magatartási problémák osztályközösség általi kezelése, fegyelem, önuralom, biztonságos, nyugodt, harmonikus tanulási környezet megteremtése, az egyéni felelősségtudat kialakítása.

Az osztály minden tagja az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok is részt vesznek a közös szabályok megalkotásában. A diákok megfogalmazhatják azt is, hogy miben kérik a pedagógusok segítségét. Az osztályszabályok az osztályteremben jól látható helyen kerülnek kifüggesztésre.

A diákok és a pedagógusok aláírásukkal hitelesítik az osztályszerződést. Az osztály- és egyéni értékelések egyik kiindulópontja havonta, félévente, évente az osztály által alkotott magatartási szabályok betartása.

Az osztályszabályokról az iskola levélben értesíti a szülőket is.

 

Magatartásbeli problémák, illetve a házirend megsértése esetén alkalmazható

 

fegyelmező intézkedések formái, fokozatai:

 

I. Szóbeli (a tükörfüzetbe bejegyzendő!)

figyelmeztetés osztályközösség előtt (a tanuló máltóságát, személyiségi jogát nem sértve)

figyelmeztetés négyszemközt, az osztályfőnökkel, szaktanár jelenlétében

 

II. Írásbeli

- szaktanári figyelmeztetés a tájékoztató füzetbe, 
indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli),
három szaktanári figyelmeztetés után a következő fokozatú intézkedés lép életbe (II.b.),

 

- osztályfőnöki intés a tájékoztató füzetbe, ezzel egyidejűleg a szülővel személyes találkozó megbeszélése,
indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli),

 

- nevelőtestület előtti intő,

 

- igazgatói megrovás a tájékoztató füzetbe, ezzel egyidejűleg a szülővel, tanulóval személyes találkozó megbeszélése,
indokolt esetben szakértő (pszichológus, családgondozó, mentálhigiénés szakember) bevonása,

 

- iskolagyűlésen a problémás tanuló/házirend megszegéssel kapcsolatos esemény megbeszélése, nyilvánosságra hozatala,

 

- súlyos, indokolt esetben fegyelmi eljárás megindítása, 

 

vétség : káromkodás, szemtelenség (visszabeszélés, kérés megtagadása) csúfolódás, provokáció (gyereket, felnőttet) más tulajdonának rongálása, eltüntetése

szankció:   I./a., b.    II./a., b.,

Súlyos vétség:  testi bántalmazás (verekedés, hajtépés, öklözés, gáncsolás, rúgás, lefogás)  érzékeny testrészekre irányuló ütés (fej, nyak, hát, nemi szerv)  lelki zsarolás, kiközösítés, szándékos rongálás (intézmény, más tulajdona),  más tulajdonának ellopása.  A rongálót terheli az eredeti állapot visszaállítása

szankció:   II./a., b., c., d., e, f. 

 

Magatartási vétségek esetén a fegyelmező intézkedések mellet, jóvátételről állapodnak meg az érintettek. Ez valamilyen konkrét jócselekedet – munkavégzés iskolai osztályközösségért vagy annak egy-egy tagjáért, diákért, tanárért.  

 

Kommunikáció

 

A szülők minden hónap elején e-mailben hírlevelet kapnak. Ebben információt olvashatnak az iskola havi programjáról, eseményeiről. A hírlevél gyakran tartalmaz válasz íveket, ezért kérjük, hogy a hírlevelet minden alkalommal olvassák végig. A hírlevelet nyomtatott formában is kérhetik, valamint megtekinthető az iskola weboldalán:  http://www.szabomagdaiskola.hu

A fontosabb heti és havi programokat az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán tekinthetik meg. 

 

Információk gyermekéről

 

Az Ön legfontosabb kapcsolata az iskolával gyermeke osztályfőnöke. Hozzá fordulhat bizalommal bármilyen problémával, kérdéssel, ötlettel kapcsolatban.

 

A munkaközösségi vezetők, Fülöp Andrea – alsó tagozat; Reményi Gizella és Mihály István – felső tagozat, és az igazgatóhelyettes – Keszthelyiné Szmolen Judit, mindig az Önök rendelkezésére állnak, hogy bővebben elmagyarázzák iskolánk pedagógiai programját, tantervét, illetve meghallgatják észrevételeiket, és szükség esetén továbbítják az igazgatónak.