Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Kéttannyelvű program

A 2008-2009-es tanévtől magyar-angol kéttannyelvű képzést indítottunk el  iskolánkban felmenő rendszerben, a tehetséggondozó programunk mellett.  A felsőbb  osztályokban  emelt  szintű  angol  oktatás  folyik, heti 5 órában.  

A  kéttannyelvű  osztályokban  a heti 5 angolóra mellett, a környezetismeret (heti 1), az ének-zene (heti 1) és a testnevelés (heti 2) tantárgyakat angol nyelven oktatjuk. A nyelvoktatás – csoportbontásban -, angol és magyar anyanyelvű nyelvtanárok vezetésével folyik. A délutáni időszakban is, az angol nyelven beszélő tanáraink a célnyelven kommunikálnak diákjainkkal. 

A gyerekek első osztályban nem írnak és olvasnak angolul, a nyelvtanulás szóban, játékosandalokon és szituációkon keresztül történik

A korai nyelvtanulás hatékonyságát, élményszerű, a kreatív gondolkodásra épülő, közös művészeti és nyelvi program segíti. 

Célunk a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése, amelyet alkotó légkörű, gazdag és változatos nyelvi környezet segíti. Szándékunk az alapfokú angol nyelvvizsga lehetősége megteremtése felső tagozattól. Ezt az angol fakultációs szakkör (science) is segíti. Oktatásunk során figyelembe vesszük a gyerekek egyéni képességeit és fejlődési szintjét, az oktatást ehhez mérten differenciáljuk, különös tekintettel az eltérő szintű célnyelvi szintre. 

Feladatunk, hogy megtanítsuk a tanulókat az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az információszerzésben, -közlésben, és – alkalmazásban. A tanulók értsék meg az idegennyelv-tudás állandó gondozásának szükségességét,  a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség elérése és megtartása érdekében. 

Fontos számunkra, hogy fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvi kommunikáció terén is, s hogy ehhez olyan lehetőséget biztosítsunk számukra, hogy a célnyelvet szóban (pl. diákcsere, nyelvterületre történő utazás, mely segíti a célország kultúrájának mélyebb megismerését) és írásban (olvasás, levelezés) használhassák, és ezen keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. 

Feladatunk, hogy kialakuljon egy spontán beszédbátorság, gátlás nélküli beszéd,ezért a nyelvtani illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve beszédértés tanítása. 

Tanulóinkat az angolszász hagyományokkal „Pancake Day”, St. Patrick Day , Halloween, Thanksgiving Day keretein belül ismertetjük meg. 

    Angol nyelvi szakmai munkánkat külső egyetemi szakértő segíti és irányítja.