Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Tehetséggondozás

 

Mottónk: 

„A felfedezés lényege:látni azt, amit már mindenki látott, 

de olyat gondolni,amit senki más nem gondolt róla.”    (Szent Györgyi Albert)

logo-3.jpg

 

Idén már az 1- 5. évfolyamunkon kéttannyelvű program szerint folyik az oktatás.

Ezekben az osztályokban magasabb óraszámban tanulják a gyerekek az angol nyelvet, így egy nap több kötelező tanítási órájuk van.

A tehetséggondozó foglalkozások kialakításakor figyelembe vettük a gyerekek terhelhetőségét is.

A foglalkozások a következőképpen alakulnak ebben a tanévben:

 

1. osztályban heti 1 alkalommal tánc-foglalkozás keretében fejlesztjük ritmuskészségüket, növeljük állóképességüket.

Heti 1 alkalommal a kisfiúknak judo, kislányoknak művészi torna épül be az órarendjükbe.

Kéthavonta péntek délután kézműves foglalkozást szervezünk, ahol a gyerekek alkothatnak kedvükre.

 

2. osztályban heti 1 alkalommal tánc-foglalkozás keretében fejlesztjük ritmuskészségüket, növeljük állóképességüket.

Heti 1 alkalommal a kisfiúknak judo, kislányoknak művészi torna épül be az órarendjükbe.

Havi rendszerességgel dráma-foglalkozáson színjátékra van lehetőség.

Kéthavonta péntek délután kézműves foglalkozást szervezünk, ahol a gyerekek alkothatnak kedvükre.

 

3. évfolyamon heti 1 alkalommal a fiúknak judo, kislányoknak művészi tornaépül be az órarendjükbe.

Heti rendszerességgel dráma-foglalkozáson színjátékra van lehetőség.

Kéthavonta péntek délután kézműves foglalkozást szervezünk, ahol a gyerekek alkothatnak kedvükre.

 

4. évfolyamon heti 1 alkalommal az osztálynak labdajáték épül be az órarendjükbe.

Heti rendszerességgel dráma-foglalkozáson színjátékra van lehetőség.

Kéthavonta péntek délután kézműves foglalkozást szervezünk, ahol a gyerekek alkothatnak kedvükre.

 

5. osztálytól:

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felső tagozatos gyerekeknek már kialakul az érdeklődési körük, kiderül, hogy mely területeken tehetségesek. Ilyenkor már rendszeresen járnak sport, zenei, képzőművészeti foglalkozásokra, így kevesebb délutánt töltenek iskolánkban.

Továbbra is lehetőséget kínálunk arra, hogy heti 1 alkalommal tehetséggondozó foglalkozáson vegyenek részt, így elmélyülhetnek a választott témában.

Ezek a foglalkozások 14:30-16:00–ig tartanak, nem kötelező rajtuk a részvétel, de aki választott, annak rendszeres részvételt jelent. Mivel ez a tanulási időben van, ezen a napon otthon kell felkészülnie másnapra.

 

Matematika tehetséggondozó szakkör 3-4; 5-6. évfolyam

hetente

Tartja: Reményi Gizella

 

Alsó tagozaton magyar tehetséggondozás történelmi témákkal

kéthetente

Tartja: Bárány Erika

 

Irodalmi kör 5-8. évfolyam

változó időpontokban

Tartja: Maksa Katalin

 

Történelem tehetséggondozó kör

kéthetente 2 órában

Tarja: Priszlinger Zoltán

 

Továbbra is megőrizzük a közös projekt-napokat. Kérjük a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel a gyerekek feladatait, segítsék kutatómunkájukat, és látogassanak el kiállításainkra! 

 

Matematika tehetséggondozó szakkör 3-4; 5-6. évfolyam

A szakkör célja a tanulók megfigyelőképességének, problémamegoldó képességének és logikus gondolkodásának fejlesztése matematikai feladatokon keresztül.

 

Irodalmi kör 5-8. évfolyam

Programjaink: irodalmi-történelmi-komplex művészeti séták, kirándulások, filmvetítések és filmelemzések; könyvtári és múzeumi foglalkozások; színházlátogatások.

 

Történelem tehetséggondozó kör

Az órák keretében részletesen megismerkedünk a diákokat leginkább érdeklő történelmi eseményekkel. Ezekről a kör tagjainak készítenek kiselőadásokat tudományos munka keretében. Tagjaink rendszeresen egyéni és csapatversenyben próbálhatják ki magukat. 

 

Logikai játékdélutánok 

 

A nagy sikerre való tekintettel az idei tanévben is megrendezésre kerül ez a programunk az első és a második félévben is.

Időpontját és kínálatainkat a hirdetőtáblán olvashatják majd a gyerekek, melyre továbbra is előre kell majd jelentkezni.

Logikai, stratégiai és kártyajátékok nagy választékával ismerkedhetnek meg tanulóink, illetve megpróbálunk minél több új, izgalmas játékot is megtanítani nekik.

Minden osztályból várjuk jelentkezéseiteket, reméljük, hogy sokat nevetünk, izgulunk és örülünk majd ezeken a közös játékokon! 

 

 

Tehetséggondozás 

 • Az első-második osztályban a tehetséggondozó programot beépítettük a gyerekek órarendjébe, hogy a tehetséggondozás a mindennapi iskolai életükben is megjelenhessen.
  Heti rendszerességgel órarendi keretben a művészeti tagozaton belül a néptánc és a dráma-foglalkozás a sport tehetséggondozó foglalkozás keretein belül a fiúknak judo, a lányoknak művészi torna-foglalkozás. 
 • 4. osztálytól már a gyerekek érdeklődésük szerint választhatnak művészeti és természettudományi foglalkozások közül, amit kéthetente „Tudorok délutánja” címen tartanak tanáraink.
 • Logikai játékdélutánunk színes programjához havi rendszerességgel a kisebb évfolyamon tanuló diákok is rendszeresen csatlakozhatnak.
 • A matematikaoktatás területén a logikus gondolkodást minden évfolyamon heti rendszerességgel a sakk-oktatás segíti.
 • Fontos számunkra, hogy gyermekeink megismerjék, megszeressék, és elmélyüljenek a tudományokban és a művészetekben.
 • A drámajáték során beszélgetések, szituációs játékok, kézműves foglalkozásainkon sokszínű alkotó tevékenységek fejlesztik kreativitásukat.
 • Kooperatív tanulás, projectmunkák, integrált témacsoportok, ökológiai ismeretek színesítik a tanulást egész évben.
 • Munkánk fontos eleme a differenciálás, így lehetőséget biztosítunk a kiemelkedő képességű és tehetséges tanulók tudásának kibontakozására és a lemaradozók felzárkóztatására.
 • Az ismereteket nem csak hagyományos módon megtanítani szeretnénk, hanem azokat – önálló gondolkodásra nevelve – tapasztalat által, élményszerűvé tenni.    

A korábbi évek tehetséggondozási gyakorlata alapján célunk, hogy minél több diák bártan és eredményesen vegyen részt tanulmányi versenyeken. 

Célunk:  

 • Célunk, hogy együttműködésre képes, sőt együttműködést igénylő, boldog személyiséggé fejlődjenek gyermekeink.
 • Gyermekeink öntevékeny, önállóan gondolkodó emberekké váljanak.
 • Iskolánk szemlélete, hogy a felesleges, idejétmúlt lexikális tudás helyett, a tanulás művészetét, annak örömét és az önképzésre való igényt helyezzük előtérbe.
 • Tanulni tudó és vágyó, egészséges önbizalommal rendelkező, kiegyensúlyozott gyermekek nevelésére törekszik tantestületünk.
 • Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az európai gondolkodás és a széleskörű általános műveltség továbbítására.
 • A 8. osztály elvégzése után minden tanuló valamelyik középiskolában folytathassa tanulmányait, illetve érettségi után minél több diákunk bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe.

 

Iskolánk célja, hogy a szülőkkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és az érdekeink.   Ezt a munkát segíti, hogy a gyermekeket intézményünkben az óvodától az általános iskolai tanulmányaik befejezéséig, együtt gondolkodó, egységes nevelőtestület kíséri végig.     

 

 

gyerekek1.jpg